rEGNSKAP

Ved samtaler med kunden finner vi felles rutiner for hvordan regnskapsarbeidet skal gjennomføres.

Regnskapsarbeidet styres av regler både kunden og vi må forholde oss til, men i tillegg bidrar vi også med å etablere rutiner for regnskapsføringen. På denne måten får vi grunnlag for å håndtere alle behov våre kunder måtte ha.

Hos oss får hver kunde sin faste saksbehandler.