Nyttige sider

F.o.m. 01.01.2019 er det nytt krav til kassasystem. Gå inn på www.pck.no for se på ett alternativ til kassasystem.