lønn

Det er svært ressurskrevende å vedlikeholde kompetanse og datasystemer for å gjøre et effektivt lønnsarbeid i bedrifter. Dette fordi regelverk knyttet til lønnsarbeidet og skatte- og avgiftssystemer stadig endrer seg.

Vi er til en hver tid oppdatert i gjeldende regler og har alltid oppdaterte datasystemer til lønnsarbeidet. Hos oss er vi ikke avhengige av enkeltpersoner for å gjennomføre nødvendige oppgaver, vi kan til en hver tid utføre lønnsoppgaver for våre kunder.

Ved å sende oss dato for lønnsutbetaling og grunnlaget på faks, epost til avtalt tid produseres det oppgaver og rapporter som en del av lønnsarbeidet. På lønningsdagen overføres betalingsgrunnlaget for lønn på en fil til kundens bank slik at utbetalingen skjer samme dag.